دبستان رویا با توجه به یادگیری پیوسته با خلاقیت،نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده ی دانش آموزان بستری مناسب جهت رشد و تعالی این سرمایه های فکری فراهم می کند.
در این مدرسه سعی شده است برنامه های آموزشی با توجه به اصول و تشویقهای یادگیری نوین تدوین شده است.

 

اهداف مدرسه:
رشد همه جانبه دانش آموزان(ذهنی ،جسمی،عاطفی و روانی)
ارتقا توانایی ها و قابلیت های فردی
تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن آوری
بهره گیری فعال از فناوری های نوپدیده ارتباطی و اطلاعاتی در آموزش ابتدایی و دسترسی آسان معلمان و دانش آموزان به آنها
توسعه یادگیری مشارکتی و روشهای نوین فعال تدریس با تاکید بر حضور فعال دانش آموزان در فرآیند یاددهی و توسعه مهارتهای و نگرشهای موردنیاز برای زندگی در عصر حاضر
برای تماس با ما می توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

*شماره تلفن همراه خود را با کد کشور وارد نمایید

در صورتی که قبلا فرم را پر کرده اید می‌توانید با کد رهگیری اطلاعات را ویرایش کنید.