وقتی دانش آموزان به کلاس دوم دبستان پا میگذارند، تجربه یکسال آموزش و حضور در مدرسه را با خود دارند و این مقدمه ای برای ورود به دنیای شگفت انگیز علم و دانش می باشد. دانش اموزان در پایه دوم ابتدایی با نوشتن صحیح کلمات و جمله بندی ها به طور گسترده تری آشنا می شوند.
یاد می گیرند چگونه جمله های با معنا بسازند هم چنین در ریاضیات و علوم تجربی نسبت به پایه اول دبستان دانش و تجربه بیشتری کسب می کنند.

 

 

 برنامه دبستان رویا برای دانش آموزان پایه دوم دبستان علاوه بر دورس اصلی فراگیری زبان انگلیسی،مهارت بازی و مهارت رایانه می باشد.

در کلاس های زبان انگلیسی دانش آموزان با توجه به اینکه حالا از دانش کافی برای خواندن و نوشتن برخوردار هستند تا کنون بازخورد بسیار خوبی از خود نشان داده اند. هم چنین آموزش زبان به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند بهتر کلاس های رایانه را درک کنند و با زبان کامپیوتر آشنا شوند چرا که اساس کامپیوتر زبان انگلیسی می باشد.

 


 

یادآوری حواس پنجگانه


 


تکنیک دست ورزی زنگ ریاضی