درسهای رسمی آموزش و پرورش، از جمله ریاضی،علوم، فارسی و ... ابزاری هستند برای بهتر زندگی کردن و بایستی از مهارت فراگرفته شده در یادگیری آنها، در زندگی روزمره استفاده شود. در دبستان رویا سعی میشود با آموختن این محتواها به سبک درست، فرزندانمان از نگرش و مهار تهای فراگرفته شده، برای حل چالشها و مسائل زندگی استفاده کنند .
یکی از محتواهای مهم درسی در پایه سوم آموزش جدول ضرب به دانش آموزان می باشد که در دبستان رویا با بهره گیری از شیوه های نوین آموزشی هم چنین به کار گیری تلفیق هنر و ریاضیات فراگیری دانش به نحوی ارزشمند برای دانش آموزان ساده تر و مقبول تر می باشد.

 

 

 برنامه دبستان رویا برای دانش آموزان پایه سوم دبستان علاوه بر دورس اصلی فراگیری زبان انگلیسی،مهارت بازی و مهارت رایانه می باشد.

در کلاس های زبان انگلیسی دانش آموزان با توجه به اینکه حالا از دانش کافی برای خواندن و نوشتن برخوردار هستند تا کنون بازخورد بسیار خوبی از خود نشان داده اند. هم چنین آموزش زبان به دانش آموزان کمک می کند تا بتوانند بهتر کلاس های رایانه را درک کنند و با زبان کامپیوتر آشنا شوند چرا که اساس کامپیوتر زبان انگلیسی می باشد.