درسهای رسمی آموزش و پرورش، از جمله ریاضی،علوم، فارسی و ... ابزاری هستند برای بهتر زندگی کردن و بایستی از مهارت فراگرفته شده در یادگیری آنها، در زندگی روزمره استفاده شود. در دبستان رویا سعی میشود با آموختن این محتواها به سبک درست، فرزندانمان از نگرش و مهار تهای فراگرفته شده، برای حل چالشها و مسائل زندگی استفاده کنند .

 

دانش آموزشی که در مقطع چهارم تحصیل میکند، سه سال آموزش رسمی در مدرسه را پشت سر گذاشته است، از طرفی پایه چهارم یکی از اصلی ترین پایه ها در طول تحصیل محسوب میشود، سرفصل های آموزشی مهم و کاربردی و متفاوت با آنچه دانش آموز در سه سال اول تحصیل با آن برخورد داشته است سبب میشود که این پایه تحصیلی از اهمیت خاصی از نظر بار علمی برخوردار باشد.

 

برخی از موارد موردنظر ما در مدرسه رویا برای دانش آموزان پایه چهارم:

– بررسی مداوم شرایط آموزشی در کلاس های درسی
– مطالعه و پیشنهاد شیوه های استاندارد و نوین آموزشی به معلمان
– ارتباط مداوم و مناسب با دانش آموزان و شنیدن مشکلات آنها در یادگیری
– آموزش روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی
– معرفی کتاب های کمک آموزشی مناسب جهت تمرین و تکرار دروس در منزل