درسهای رسمی آموزش و پرورش، از جمله ریاضی،علوم، فارسی و ... ابزاری هستند برای بهتر زندگی کردن و بایستی از مهارت فراگرفته شده در یادگیری آنها، در زندگی روزمره استفاده شود. در دبستان رویا سعی میشود با آموختن این محتواها به سبک درست، فرزندانمان از نگرش و مهار تهای فراگرفته شده، برای حل چالشها و مسائل زندگی استفاده کنند .

 

برخی از موارد موردنظر ما در مدرسه رویا برای دانش آموزان پایه پنجم:

– بررسی مداوم شرایط آموزشی در کلاس های درسی
– مطالعه و پیشنهاد شیوه های استاندارد و نوین آموزشی به معلمان
– ارتباط مداوم و مناسب با دانش آموزان و شنیدن مشکلات آنها در یادگیری
– آموزش روش های صحیح مطالعه و برنامه ریزی درسی
– معرفی کتاب های کمک آموزشی مناسب جهت تمرین و تکرار دروس در منزل