برنامه ی کتا بخوانی در ایامی که کودکان کمتر در کنار هم هستند و بایستی از فضای اجتماعی مدرسه دور باشند، دوست خوبی برای ایام فراغت خواهد بود. این برنامه تنها یک کلاس نیست. در این برنامه معرفی کتاب، قصه ی  شب، رادیو رویا، کتاب خانواده نیز خواهیم داشت. در این برنامه نیاز به همراهی بالای اولیای محترم است تا به بهترین شکل اجرا شود.
دبستان رویا، در سال تحصیلی پیش‌رو طرح کتاب‌خوانی را با اهدای کتاب‌های نفیس به کودکان دبستانی، برگزاری زنگ کتاب‌خوانی و طرح‌های مکمل از جمله رادیو رویا، معرفی کتاب و ... به اجرا درآورده است.

 

قسمت اول 

 


قسمت دوم