با توجه به شرایط امسال، ورزش برای دانش آموزان در قالب فیلم های نرمش صبحگاهی نمایش داده خواهد شد و دانش آموزان میتوانند در منزل نرمش را همراه با فیلم  ورزشی انجام دهند.
توصیه میشود در صورت امکان، اولیای محترم در کنار دانش آموزان خود، فعالیت ورزش صبحگاهی را انجام دهند تا کودکان احساس بهتری داشته باشند.

 

ورزش و تندرستی همراه با دبیر ورزش

دبیر ورزش: سرکار خانم جلالوند