باز گشایی مدارس

بازگشایی مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی

مدرسه رویا با رعایت پروتکل های بهداشتی از 15 شهریور میزبان دانش آموز عزیز می باشد.

 

کلاس های حضوری هفته ای یک روز برای گروه ها در نظر گرفته شده است که به صورت اختیاری می باشد.

به امید داشتن آینده ای بهتر و علم آموزانی درخشان