کتابخوانی

کلاس های کتابخوانی دانش آموزان با هدف افزایش تمرکز و روخوانی

اهمیت کتاب و کتاب خوانی بر هیچ کس پوشیده نیست و همانطور که میدانیم یکی از مهم‌ترین روش های افزایش توانمندی‌های کودک، کتاب خواندن است. کودکان نیازمند آموختن مهارت‌های زندگی است و کتاب، منبعی مورد اعتماد در این زمینه است.
دبستان رویا، در سال تحصیلی پیش‌رو طرح کتاب‌خوانی را با اهدای کتاب‌های نفیس به کودکان دبستانی، برگزاری زنگ کتاب‌خوانی و طرح‌های مکمل از جمله رادیو رویا، معرفی کتاب و ... به اجرا درآورده است.
در خبرهای بعدی با ما همراه باشید...