جلسه آموزش خانواده آنلاین

جلسه آموزش خانواده در سامانه آموزش مجازی دانش آموزان

روز یکشنبه مورخ 99/7/6 ساعت 18 جلسه آموزش آنلاین با حضور مشاور و روانشناس مدرسه سرکار خانم لیل نهاری برگزار خواهد شد.

موضوع این جلسه نقش اولیا در آموزش مجازی خواهد بود.

این جلسه از طریق سامانه آموزش آنلاین مدرسه و با همان اکانت های دانش آموزان برگزار می گردد.

منتظر حضور تک تک شما عزیزان هستیم

گزارش تصویری