جلسه اولیا و مربیان

جلسه اولیا و مربیان از طریق پنل کاربری دانش آموزان

اولیای گرامی

 

روز یکشنبه و دوشنبه مورخ 99/7/20 و 99/7/21 طبق ساعتهای مذکور در تصویر زیر جلسه آنلاین با مربیان در پنل برگزار می شود.

 

منتظر حضور گرم شما عزیزان هستیم

گزارش تصویری