فصل پاییز و مراقبت از خود

فصل پاییز و مراقبت از خود

فصل پاییز به نیمه خود رسیده و لازم است نکاتی چند مد نظر داشته باشیم. این فصل هزار رنگ برای برخی افراد همراه با خستگی، کسالت و بی حالی است.


بیشتر...

اثرات محیط یادگیری

اثرات محیط یادگیری

دانش آموزاني كه تجربه هاي متنوع تري در محيط هاي مناسب تري دارند، نسبت به آنهايي كه از چنين شانسي برخوردار نيستند، در يادگيري خود، كارآمدتر خواهند بود.


بیشتر...