7 راه افزایش تمرکز در کودکان پیش دبستانی

 

 

تمرکز مانند عضله ای است که برای تقویت نیاز به ورزش منظم دارد . بعضی از بچه ها در حوزه تمرکز نسبت به بقیه قوی تر به دنیا می ایند ، اما همه بچه ها می توانند مواردی را یاد بگیرند و با روش و تمرین های ی رو به رو شوند که به بهبود توانای ی تمرکز و حفظ توجه ان ها کمک کند

به هر حال این یک مهارت بسیار مهم است که بچه ها لازم هست ان را کسب کنند خواسته های مدرسه این است که دانش اموزان برای مدت طولانی تمرکزکنند ، و با بزرگ تر شدن بچه ها بعد از مدرسه فعالیت های فوق برنامه دارند که حتی به تمرکز بیشتری نیز نیاز دارد

اک ثر کودکان می توانند تمرکز خود را بر روی فعالیت های سرگرم کننده و ذاتا لذت بخش قرار دهند . ان های ی که بیشتر کسل کننده ، دشوار یا فقط کمتر لذت بخش هستند که واقعا تمرکز ان ها را به چالش می کشند.

با این وجود این توانای ی تمرکز و حفظ توجه به انواع کارها بسیار مهم است ، زیرا به کودکان در یادگیری و پیشرفت کمک می کند که منجر به اعتماد به نفس و عزت نفس مثبت می شو د

تمرکز شباهت زیادی به ذهن اگاهی دارد ، مفهمومی که اخیرا در روانشناسی و در فرهنگ عامه بسیار مورد توجه قرار گرفته اس ت

ذهن اگاهی )حضور در لحظه ( اساسا توانای ی توجه به یک چیز در لحظه است ، و نشان داده شده است که دارای مزایای بیشماری از نظر بهداشتی است ، از افزایش مدیریت شادی و استرس گرفته تا بهبود عملکرد علمی و ازمون عملکرد . برای این که ذهن اگاهی کار کند ، باید تمرکز کنید

در این جا چند نک ته برای کمک به بچه های خود در ایجاد تمرکز بهتر وجود دارد:

1 . مدت زمان معقولی را برای کودک خود در نظر بگیرید تا بتواند ر وی یک کار خاص تمرکز کند

کودکان خردسال) 4 و 5 سال ( بسته به کا ر ی که برعهده ی انان گذاشته شده معمولا م ی توانند بین 5 تا 20 دقیق هتمرکز کنند

 

2 . همزمان یک کار انجام دهید

ما ممکن است توان ای ی چند وظیفه ای را در زندگی بزرگسالان خود ستایش کنیم، اما تح قیقات روشن است:

چند وظیفه ای باعث کاهش تمرکز و کاهش عملکرد ما می شود.

 

3. برای زمان و مکان تکالی ف اهمیت قائل شوی د

از ان جا که چند وظیفه ای باعث کاهش تمرکز می شود ، مهم است که حواس پرتی ها ی اضافی کاهش یابد .

به عنوان مثال ، مشق شب را در یک میز یا میز مشخص در یک اتاق ساکت و خاموش با تلویزیون خاموش، تلفن در یک اتاق دیگر و لپ تاپ خاموش انجام دهید، مگر این که برای انجام تکالی ف منزل لازم باشد . برنامههای نظارت والدین می توانند به طور خودکار دسترسی به اینترنت را بعد از مقدار مشخصی از استفاده قطع کنند.

 

4 . افزایش تمرکز در کودکان پیش دبستا نی : در وقفه های برنامه ری ز ی شده استراحت را در نظر بگیرید

بچه ها باید بعد از مد تی تمرکز ر وی کار ، بلند شوند ، حرکت کنند و کار دیگ ری انجام دهند و کار خاص دیگ ر ی همانجام ندهند . به خصوص در وقت مشق شب بعد از مدرسه ، کمی وقت برای استراحت و اصطلاحا شارژ مجدد داشته باشند.

 

5 . تنفس شکمی را تمرین کنید

تنفس مداوم و دیافراگم ضربان قلب ما را کند می کند و ذهن ما را تمیز می کند تا بتوانیم تمرکز کنیم. این مهارتمهمی است که بچه ها باید در هنگام مواجهه با کارهای چالش برانگی ز ی داشته باشند ، که می تواند ان ها را مضطربکند و ضربان قلب ان ها را افزایش دهد . اضطراب منجر به اجتناب می شود که نقطه مقابل تمرکز است . بنا بر ای نیافتن را ه های ی برای دستیابی بیشتر کارها مهم است و ارامش بدن یکی از این راهکارهاست .

 

6 . کارهای بزرگ را به قطعات کوچک تر و قابل کنترل تر تقسیم کنید

این یک استرات ژ ی دیگر برای کمک به کودکان برای رسیدن به یک کار چالش برانگیز است . اگر کودک شما یاد م یگیرد ک فش های خود را ببندد ، اولین هدف را برای تسلط بر گره اولیه خود در نظر بگ یرید، سپس به ساخت دوحلقه با رشته ادامه دهید تا ا ین که دقیقا بداند چگونه این کار را انجام دهد و موارد دیگر.

 

یک استرات ژی دیگر “جزئی” برای ایجاد ساختن تمرکز استفاده از ت ایمر برای کمک به بچه ها در سازماندهی خوداست ، به عنوان مثال ” این یک ک تاب در مورد اسب است . من می خواهم این تایمر را به مدت 15 دقیقه تنظیم کنم و می خواهم در این زمان هر چه بیشتر حقای ق مربوط به اسب ها را بن ویسید “

 

7 . مشاهده موارد در لحظه را تمرین کنید

کودکان می توانند توسط محرک های درو نی مانند احساسات جسمی یا خاطرات سرگرم کننده ، منحرف شوند . درحالی که تخیل کودک یک چ یز خارق العاده است ، ما همچنین می خواهیم که ان ها بتوانند حواس پر تی را از بی نببرند و توانای ی تمرکز را ایجا د کنند . شما م ی توانی د “من با چشم کوچکم جاسوس ی م ی کنم … ” با ز ی کنید و بهنوبت از اشیا مختلف اتاق را رصد کنید، متن اهنگ را با هم از نزدیک گوش دهید ، یا ژست های یوگا انجام دهی د و به احساس ان در بدن توجه کنید.