درباره ما

دبستان رویا با توجه به یادگیری پیوسته با خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازندهی دانش‌آموزان بستری مناسب جهت رشد و تعالی این سرمایه‌های فکری فراهم کرده ‌است. در این مدرسه سعی شده است برنامه‌های آموزشی با توجه به اصول و تشویق‌های یادگیری نوین تدوین شود.

اهداف مدرسه:

  • رشد همه جانبه دانش آموزان (ذهنی، جسمی، عاطفی و روانی)
  • ارتقاء توانایی‌ها و قابلیت‌های فردی تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فن‌آوری
  • بهره‌گیری فعال از فناوری‌های نوپدید ارتباطی و اطلاعاتی در آموزش ابتدایی و دسترسی آسان معلمان و دانش‌آموزان به آنها
  • توسعه یادگیری مشارکتی و روش‌های نوین فعال تدریس با تاکید بر حضور فعال دانش‌آموزان در فرآیند یاددهی و توسعه مهارت‌های و نگرش‌های مورد نیاز برای زندگی در عصر حاضر

 

برای تماس با ما می توانید از طریق فرم زیر با ما در ارتباط باشید

*شماره تلفن همراه خود را با کد کشور وارد نمایید