رایانه

طبق اعلام سازمان جهانی یونسکو در قرن ۲۱ یکی از انواع سواد که در زندگی اجتماعی هر انسان ضرورت دارد، سواد رایانه‌ای است. به همین منظور و به جهت آشنایی دانش‌آموزان با تفکر نظامدار، آموزش رایانه در سال تحصیلی پیشِ رو همراه با بازی و پروژه اجرا خواهد شد. تأکید میگردد منظور از آموزش رایانه، فراگرفتن تفکر رایانشی و مرحله‌ای برای ذهن خواهد بود تا دانش‌آموزان بتوانند در حل مسائل روزمره از آن دانش بهره ببرند.

 

حل معمای الگوریتمی سگ آبی

تبریک یلدا توسط دانش آموز پایه پنجم باران مومنی با نرم افزار پاورپوینت