مهارت های زندگی

دپارتمان مشاوره و مهارت های زندگی مدرسه رویا

ارائه خدمات مشاوره در رابطه با تحصیلات دانش آموزان در روزهای یکشنبه و چهارشنبه 

با توجه به شرایط سال تحصیلی پیشرو، نیاز است دانش آموزان به فعالیت های حرکتی  در کنار آموزش مهار تهای فردی و اجتماعی اقدام نمایند. لذا برنامه ای در نظر گرفته شده است تا در کنار  اجرای بازیهای جذاب،  دانش آموزان مهارت هایی از جمله ابراز خود در جمع، مهارت کلامی نقش پذیری، مدیریت منابع و ... را  تمرین نمایند . 

کلاس مهارت های زندگی تحت عنوان بازی های رویایی ارائه می شود.

کلاس بازی های رویایی : فرزندان شما در کلاس های مهارت های زندگی با تکنیک/بازی/هنر های مختلف، آموزش های لازم در جهت بهبود زندگی خویش می آموزند.

هر سه شنبه یک فیلم آموزشی برای شما داخل سایت قرار می گیرد و سوالات خود را می توانید در جلسه اولیا مربوطه مطرح کنید.

جهت دریافت وقت مشاوره با مدرسه تماس گرفته و هماهنگ نمایید.