ورزش

 

  • با توجه به شرایط امسال، ورزش برای دانش آموزان در قالب فیلم های نرمش صبحگاهی نمایش داده خواهد شد و دانش آموزان می‌توانند در منزل نرمش را همراه با فیلم ورزشی انجام دهند.
  • توصیه میشود در صورت امکان، اولیای محترم در کنار دانش آموزان خود، فعالیت ورزش صبحگاهی را انجام دهند تا کودکان احساس بهتری داشته باشند.